Gabijos ir Pauliaus dėka man teko sudalyvauti tuoktuvėse pagal baltų apeigas, kurias vedė Lietuvos vaidila Gediminas Žilys. Ant Karmazinų piliakalnio, svečiams susirinkus aplink aukurą, buvo garbinami senieji dievai, skambėjo kanklės. Visos šventės detalės - tėvų palaiminimai, jaunųjų priesaikos, mainymasis žiedais, jų rankų perrišimas juosta, jaunosios vainiko deginimas - be galo tiko Gabijai ir Pauliui, kurie, kiek tik juos pažįstu, myli ir gerbia gamtą, tad ji kartu su artimiausiais žmonėmis buvo jų jungtuvių liudininke, ir sunku būtų buvę įsivaizduoti kitaip.